Book of short stories

book of short stories Forty Stories BBC English Business – Better Speaking 300 Basic English Sentences Five “w”: what, who, which, why, where, and one “How”

Czasowniki nieregularne

be was / were been być become became become stać się, stawać się begin began begun zacząć, zaczynać się break broke broken łamać, potłuc, rozbić bring brought brought przynieść , przywieźć build built built budować , konstruować buy bought bought kupować, kupić can could been able móc, mogę catch caught caught łapać, chwytać, łowić choose …

Czasowniki nieregularne Read More »

Czasy w języku angielskim

Present Continous Czasu tego używamy wtedy, gdy chcemy wyrazić, iż dana czynność właśnie odbywa się (gdy o niej mówimy); że jest akurat wykonywana, że trwa w tymże momencie. Jest to czas „sprawozdawczy”, „relacjonujący”, „opisujący” zdarzenia akurat się dziejące. Zdania twierdzące: Podmiot + operator + czasownik + -ing np. I + am + read + ing. …

Czasy w języku angielskim Read More »

Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2)

Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) to podręcznik przeznaczony dla osób, które chciałyby rozpocząć naukę języka angielskiego oraz dla tych, którzy już znają język i chcą przypomnieć sobie oraz utrwalić angielskie czasy. Dodatkowo w książce znajdziesz ćwiczenia, które pozwolą Ci opanować omawiane czasy i konstrukcje czasowe. Zawiera także klucz odpowiedzi.